ازدواج با اتباع بیگانه

ازدواج با اتباع بیگانه، در صورت وجود شرایط این امر، نظیر مسلمان بودن مرد تبعه خارجی و وجود اهلیت در طرفین عقد ازدواج، امکان پذیر می باشد. نحوه و مراحل نکاح با تبعه خارجی نیز با درخواست صدور پروانه زناشویی از وزارت امور خارجه و پس از ارائه مدارکی نظیر گواهی تشرف مرد غیر مسلمان یا زن مشرک، به اسلام و مدارک هویتی طرفین عقد نکاح، ممکن و میسر خواهد بود.

ازدواج که امری نیکو و پسندیده است و در تمام کشورهای جهان، به عنوان راهی معقول، جهت تشکیل خانواده و بقای نسل، شناخته می شود، در قانون مدنی کشور ما نیز، پیش بینی شده و فصلی از این قانون، به قواعد و امور این موضوع، اختصاص داده شده که این قانون، در بسیاری از موارد، در تعیین مقررات آن، از شرع مقدس، پیروی می کند.

یکی از مواردی که در خصوص نکاح، مطرح می گردد، ازدواج با اتباع بیگانه، یعنی، افرادی که تابعیت کشور ایران را ندارند و از حیث مذهب، قانون و فرهنگ، با کشور ایران، متفاوت هستند، می باشد که قانون گذار، صرفا، در شرایط بخصوصی، نکاح با تبعه خارجی را مجاز دانسته و مقررات آن را پیش بینی کرده است.

از این رو، در مقاله حاضر، قصد داریم در خصوص شرایط نکاح با تبعه خارجی، نحوه و مراحل آن و مدارک لازم، برای این امر، صحبت کرده و بگوییم که نحوه ثبت ازدواج با اتباع بیگانه چگونه است؛ سپس، شرایط ازدواج زن ایرانی و مرد ایرانی را با تبعه خارجی، بررسی کرده و در خصوص شرایط نکاح مرد ایرانی با زن افغان و زن ایرانی با مرد عراقی، توضیحاتی دهیم و در یک جمع بندی کلی، مشکلات ازدواج با یک شخص خارجی را ذکر کنیم.

  

شرایط ازدواج با اتباع بیگانه

با توجه به رواج ازدواج با اتباع بیگانه و با در نظر گرفتن ماده 6 قانون مدنی که مقرر می دارد: “قوانین مربوط به احوال شخصیه، از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث، در مورد کلیه اتباع ایران، ولو اینکه مقیم در خارجه باشند، مجری خواهد بود.” (یعنی، افراد تبعه ایران، در نکاح و طلاق و ارث و سایر احوال شخصیه، تابع مقررات ایران هستند)، ممکن است پرسش های زیادی در خصوص مساله نکاح با تبعه خارجی مطرح شود.

اغلب پرسش ها، حول این محور، مطرح می گردند که شرایط نکاح با تبعه خارجی، چیست، نحوه و مراحل و مقررات آن، چگونه است و آیا مسلمان نبودن، می تواند، مانعی بر این نوع نکاح باشد یا خیر؟ از این رو، در این بخش از مقاله، قصد داریم، با استناد به قانون مدنی و آيين نامه اجرايى زناشويى بانوان ايرانى با اتباع خارجى، شرایط ازدواج با اتباع بیگانه را بررسی کنیم که در مقاله ای جداگانه، شرایط طلاق اتباع خارجی در ایران را نیز توضیح داده ایم.

قبل از بررسی شرایط نکاح با تبعه خارجی و توضیح نحوه و مراحل انجام این امر، بر اساس قوانین مختلف، باید بگوییم که از منظر قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، چه کسانی، تبعه ایران محسوب می شوند؛ ماده 976 قانون مدنی، در این خصوص، مقرر می دارد:

 

اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می شوند:

1- کلیه ساکنین ایران، به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آن ها مسلم باشد؛ تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آن ها، مورد‌ اعتراض دولت ایران نباشد.

2- کسانی که پدر آن ها، ایرانی است؛ اعم از اینکه در ایران یا در خارجه، متولد شده باشند.

3- کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان، غیر معلوم باشد.

4- کسانی که در ایران، از پدر و مادر خارجی که یکی از آن ها در ایران متولد شده، به وجود آمده‌اند.

5- کسانی که در ایران، از پدری که تبعه خارجه است، بوجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن هیجده سال تمام، لااقل 1 سال دیگر، در ایران‌ اقامت کرده باشند؛ و الا قبول شدن آن ها به تابعیت ایران، بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون، برای تحصیل تابعیت ایران، مقرر است.

6- هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند.

7-هر تبعه خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد.”

بر اساس ماده فوق، مواردی نظیر تولد در ایران از پدر و مادر ایرانی، متولد شدن در ایران از پدر و مادر نامعلوم، متولد شدن از پدر ایرانی، ازدواج با یک مرد ایرانی، تولد از پدری خارجی و سکونت در ایران، به طور بی وقفه، یک سال پس از رسیدن به هجده سالگی، از مواردی هستند که سبب می شوند فرد، تابعیت ایران را داشته باشد. ازدواج یک تبعه ایرانی، با اتباع بیگانه، تنها در شرایط زیر، مقدور و میسر است:

طرفین، از اهلیت قانونی برای عقد نکاح که شامل عقل، بلوغ و رشید بودن است، برخوردار باشند.

طرفین، از قصد و رضا، در ایجاد عقد ازدواج، برخوردار بوده و با اکراه، اقدام به این امر، نکنند. 

طرفین، از موانع نکاح، نظیر کفر، موارد ممنوع قرابت نسبی (پدر، مادر، خواهر، برادر، خواهر زاده و…)، بودن در حالت احرام، شوهر داشتن زن یا بودن زن در عده فوت یا طلاق، خالی باشند.

دولت، ازدواج زن ایرانی، با تبعه خارجی را اجازه کند.

مسلمان بودن مرد تبعه خارجی در ازدواج با زن ایرانی، چراکه چنانچه، زن ایرانی، بخواهد با مرد تبعه خارج، ازدواج کند، طبق قواعد ازدواج مسلمان با غیر مسلمان، مرد باید، مسلمان باشد؛ زیرا بر اساس قانون مدنی، نکاح زن مسلمان با غیر مسلمان، جایز نمی باشد.

در صورت باکره بودن زوجه تبعه ایران، پدر یا ولی قهری او، ازدواج را اجازه نماید.

مشرک نبودن زن تبعه خارجی در ازدواج با مرد ایرانی، چراکه چنانچه، مرد ایرانی، بخواهد با زن تبعه خارج، ازدواج کند، زن خارجی، نباید، مشرک باشد اما، با توجه به سکوت قانون گذار در خصوص ازدواج مرد ایرانی مسلمان، با اهل کتاب، یعنی افراد مسیحی و یهودی و از آنجا که در صورت سکوت قانون، باید، حکم مساله را در شرع مقدس، جست و جو کرد، بر اساس شرع، مرد ایرانی، تنها قادر به ازدواج موقت با تبعه خارجی اهل کتاب، خواهد بود نه ازدواج دائم.

 

نحوه و مراحل ازدواج با اتباع بیگانه

پس از توضیح در خصوص شرایط نکاح با تبعه خارجی و مقررات آن، در این بخش از مقاله، قصد داریم، درباره نحوه و مراحل ازدواج با اتباع بیگانه، توضیح دهیم و بگوییم، زن یا مرد تبعه ایران، در ازدواج با تبعه خارجی، باید، چه مراحلی را طی کنند. نحوه و مراحل ازدواج با اتباع بیگانه، به شرح زیر است:

درخواست، از سامانه میخک وزارت کشور و وزارت امور خارجه، مبنی بر ثبت ازدواج و صدور پروانه زناشویی و سپس، ارائه درخواست و مدارک به کنسولگری یا ادارات کل امور اتباع خارجه در ایران.

دریافت گواهی بلامانع بودن ازدواج مرد تبعه خارجی، در ازدواج با زن تبعه ایرانی و رسمیت ازدواج با زن ایرانی، در کشور متبوع مرد، در صورت امکان اخذ این گواهی.

ارائه مدارک لازم، نظیر مدارک هویتی و مدارک مثبت عدم سوء پیشینه کیفری، به ادارات کل امور اتباع خارجه در ایران یا کنسولگری.

انجام آزمایشات مورد نظر قانون گذار، جهت اطمینان از سلامت کامل و عدم ابتلا تبعه خارجی و ایرانی، به بیماری های واگیر یا مانع ازدواج، نظیر ایدز،(هپاتیت، بیماری های مقاربتی، اعتیاد و تالاسمی).

مسلمان شدن مرد و زن غیر مسلمان در ازدواج با زن و مرد ایرانی مسلمان و اخذ گواهی تشرف به دین اسلام.  

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص شرایط صحت عقد نکاح دائم و موقت که از انواع عقد ازدواج می باشند، مطالعه مقاله ای که در زیر، در قسمت حتما بخوانید، آمده است، پیشنهاد می گردد.

مدارک لازم برای ازدواج با اتباع بیگانه

هنگامی که یک زن ایرانی یا مرد ایرانی، قصد نکاح با تبعه خارجی را داشته باشد، بر اساس قوانین و مقررات، باید، از مدارک لازم، برای انجام این امر، برخوردار بوده، در غیر این صورت، درخواست وی، برای صدور پروانه زناشویی، از وزارت امور خارجه، به نتیجه، نخواهد رسید. لذا در این بخش از مقاله، قصد داریم، در خصوص مدارک لازم برای ازدواج با اتباع بیگانه صحبت کنیم که به شرح زیر هستند:

درخواستنامه صدور پروانه زناشویی و ثبت ازدواج، از وزارت امور خارجه و سامانه میخک وزارت امور خارجه کشور.

مدارک هویتی طرفین عقد نکاح، از قرار شناسنامه و پاسپورت عکس دار و معتبر، گواهی ولادت مرد خارجی، کارت ملی مرد یا زن ایرانی.

گواهی بهداشت زوجین، مبنی بر تایید عدم ابتلا آن ها، به بیماری های واگیر یا مانع ازدواج، نظیر ایدز،(هپاتیت، بیماری های مقاربتی، اعتیاد و تالاسمی).

ارائه گواهی فوت پدر در صورت فوت و ارائه اصل اجازه نامه ولی قهری دختر دوشیزه تبعه ایران، در صورت زنده بودن ولی قهری وی، همچنین، در صورت طلاق زن تبعه ایران یا فوت همسر وی، ارائه طلاق نامه یا گواهی فوت همسر، ضروری است.

گواهی تشرف به اسلام، در خصوص مرد غیر مسلمان، در ازدواج با زن تبعه ایرانی، همچنین، گواهی تشرف به اسلام، در خصوص زن مشرک تبعه خارجی، در نکاح با مرد تبعه ایران.

3 قطعه عکس سه در چهار زوج و زوجه

گواهی مثبت عدم سوء پیشینه کیفری و عدم ارتکاب به جرایم کیفری موثر، در ازدواج مرد تبعه خارجی با زن ایرانی.

گواهی مربوط به تجرد یا تاهل مرد تبعه خارجی، در ازدواج با زن تبعه ایرانی.

شایان ذکر است که دو گواهی فوق الذکر، تنها در صورتی از مرد، تقاضا خواهد شد که زن تبعه ایران، ارائه آن ها را تقاضا نماید، در غیر این صورت، داشتن مدارک اصلی، برای ازدواج و ثبت آن، کفایت می کند. در ادامه، نحوه ثبت ازدواج با اتباع بیگانه را توضیح خواهیم داد.

 

نحوه ثبت ازدواج با اتباع بیگانه

برای ثبت ازدواج با اتباع بیگانه، متقاضی باید، درخواست خود، برای ثبت ازدواج و صدور پروانه زناشویی را در سامانه میخک و به طور حضوری، در وزارت امور خارجه، ثبت کرده و سپس، با همراه داشتن برگه ثبت درخواست و سایر مدارکی که در قسمت های قبلی مقاله، توضیح داده شد، به ادارات کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری های سراسر کشور یا کنسولگری، در خارج از کشور، مراجعه نماید. نحوه ثبت درخواست ازدواج با اتباع بیانه در سامانه میخک، مطابق مراحل زیر است:

متقاضی باید، آدرس سامانه میخک، یعنی mikhak.mfa.gov.ir را جست و جو کرده تا وارد صفحه ای مشابه صفحه زیر شود و پس از انتخاب گزینه سجلات، گزینه ورود به سامانه را انتخاب کند. در صورتی که متقاضی، ثبت نام نیست، باید، اول، نسبت به ثبت نام، اقدام نماید.

نوشتن یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *