گمنام سازی 20 میلیون رای قضایی با استفاده از هوش مصنوعی در سامانه تناد

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با بیان اینکه تقویت دانش قضایی، اتقان آرای قضایی و شفافیت از موضوعات مهم در سامانه تناد است، گفت: در حال حاضر ۲۰ میلیون رای در سامانه تناد قرار دارد و یک تحول در قوه قضاییه ایجاد کرده است.

به گزارش روابط عمومی «مافا» قوه قضاییه، سند تحول قضایی بامحوریت «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، «سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق۱۴۰۴»، «سیاست‌های کلی نظام» به‌ویژه «سیاست‌های کلی امنیت قضایی» و «سیاست‌های کلی قضایی»، «بیانات حضرت امام خمینی و رهبر معظم انقلاب اسلامی»، اسناد و مطالعات انجام‌شده در زمینه تحولات راهبردی قوه قضاییه، اخذ نظرات صاحبنظران درون و بیرون قوه قضاییه و با توجه به بازخورد‌ها و نتایج حاصل از اجرای آن تدوین شده است.

در بخشی از این سند به چرخش‌های تحول آفرین اشاره شده است. در این بخش نکات متفاوتی مورد توجه قرار گرفته است. ۱۴ ویژگی چرخش‌های تحول آفرین دریچه‌ای جدید از جهت‌گیری‌های کلان قوه قضاییه است که چهارچوب اصلی تعیین راهبرد‌ها را تشکیل می‌دهند. مباحث بسیار مهمی در چرخش‌های تحول آفرین مورد توجه قرار گرفته است" از نگرش‌های قدیمی، غیر پاسخگو و غیر شفاف به نگرش‌های هوشمند، پاسخگو و شفاف"، "از اکتفا به مشهورات و پیش فرض‌های ذهنی رایج به بهره‌گیری از نگرش‌های بدیع برخوردار از عقلانیت"، " از نظارت‌های گذشته نگر، موردی، انسان پایه و متمرکز به نظارت‌های همه جانبه، هوشمند و همگانی"، "از اکتفا به دانش حقوقی و قضایی به بهره‌مندی از دانش‌های نو، بین رشته‌ای و تجارب جدید بشری"برخی از چرخش‌های تحول آفرین در سند تحول قضایی است.

در سامانه تناد یک چرخش تحول آفرین اتفاق افتاده است. این چرخش تحول آفرین دریچه‌ای جدید از شفافیت با بهره‌گیری از آخرین فناوری‌های روز دنیا و مبتنی بر هوش مصنوعی و با تکیه بر توان متخصصان داخلی ایجاد کرده است. قرار دادن ۲۰ میلیون رای در سامانه توانسته است یک تحول را در قوه قضاییه ایجاد کند. در سامانه تناد حریم خصوصی افراد مورد توجه ویژه‌ای قرار گرفته است. در این سامانه هر آنچه حریم شخصی افراد محسوب می‌شود گمنام سازی شده است، یعنی هر موردی که هویت فرد را فاش سازد از بین رفته است، اما آنچه مهم‌تر از همه این‌ها است روند توقف ناپذیر گمنام سازی آرای قضایی است به شکلی که به صورت روزانه، تصمیمات قضایی با بهره‌گیری از هوش مصنوعی گمنام سازی می‌شود و همان روز در این سامانه قرار می‌گیرد.

محمد کاظمی فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با تاکید بر اینکه یکی از دستورات مقام معظم رهبری و مسئولان عالی قضایی تقویت دانش قضایی بوده است، گفت: در راستای اجرای این امر مقام معظم رهبری و نیز أجرای تکالیف سند تحول قضایی سامانه تناد (تحلیل و نقد آرای دادگستری) ایجاد شده است و تا به امروز ۲۰ میلیون تصمیم قضایی با استفاده از آخرین روش‌های هوش مصنوعی در این سامانه گمنام شده است.

محمد کاظمی فرد با بیان اینکه گمنام سازی یعنی تمامی مواردی که می‌توان دادنامه را به یک شخص نسبت داد مانند نام و نام خانوادگی، شماره تلفن، پلاک و آدرس‌ها از دادنامه حذف شده است اظهار کرد: برای اولین بار امکان جست‌وجو در متن تصمیمات قضایی به تفکیک اتهام و خواسته و مراجع قضایی برای همه افراد دارای سمت قضایی فراهم شده است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با بیان اینکه این سامانه در حال حاضر بیش از دو هزار و ۸۰۰ کاربر فعال دارد، گفت: این سامانه برای آموزش قضات جدید قابل استفاده است و به عنوان یک دستیار برای همکاران قضایی برای پیدا کردن آرا مشابه و متعارض استفاده می‌شود.

محمد کاظمی فرد تاکید کرد: در حال حاضر توسط پژوهشگاه قوه قضاییه آرا منتخب در حال انتشار عمومی است. پژوهشگاه قوه حدود ۲۰۰۰ رای را بررسی کرده است و ۱۶۰ رای را به صورت عمومی در سامانه ملی آرا قضایی منتشر کرده است. این سامانه یک دریچه جدیدی از شفاف سازی و دسترسی عموم مردم به آرا قضایی را ایجادکرده است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با بیان اینکه این اقدام در راستای سند تحول قضایی صورت گرفته است اظهار کرد: در بخشی از سند تحول قضایی به چرخش‌های تحول آفرین اشاره شده است. در چرخش‌های تحول آفرین جهت‌گیری‌های کلان قوه قضاییه مورد تاکید قرار گرفته است. در سامانه تناد یک چرخش تحول آفرین اتفاق افتاده است.

محمد کاظمی فرد با تاکید بر اینکه تقویت دانش قضایی، اتقان آرای قضایی و شفافیت از موضوعات مهم در سامانه تناد است گفت: در این سامانه با بهره‌گیری از آخرین فناوری‌های روز دنیا و مبتنی بر هوش مصنوعی و با تکیه بر توان متخصصان داخلی یک چرخش تحول آفرین ایجاد شده است. در حال حاضر ۲۰ میلیون رای در این سامانه قرار دارد و یک تحول در قوه قضاییه ایجاد کرده است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با بیان اینکه در سامانه تناد حریم خصوصی افراد مورد توجه قرار گرفته است، اظهار کرد: با تلاش‌های صورت گرفته روند گمنام سازی تصمیمات قضایی به صورت روزانه و با بهره‌گیری از هوش مصنوعی انجام می‌شود و همان روز در این سامانه قرار می‌گیرد.

  • عناوین اخبار حقوقی