رانندگی در حال مستی

مجازات رانندگی در حال مستی

رانندگی در حال مستی به تنهایی هم تخلف رانندگی و هم یک جرم مجزا در قوانین جزایی است . به این معنا که مستی و مصرف مسکر خودش به تنهایی مجازات دارد . رانندگی در حالت مستی نیز یک تخلف محسوب شده و مجازات دیگری در پی دارد .

 یکی از رایج ترین و بیشترین حوادث امروزه در جامعه که باعث بالا رفتن آمار فوتی ها به دلیل مستی در هنگام رانندگی است که به دلیل عدم هشیاری رانندگان صورت می گیرد و یکی از عوامل این شرایط استفاده از مشروبات الکلی می باشد.

در اسلام قانونا و شرعا شرب خمر به عنوان عملی حرام است و مجازات شرعی را در پی دارد. همچنین در قوانین کیفری هم به عنوانی جرم مستقل نام برده شده و قانونگذار این عمل را قابل مجازات می داند. در این مقاله به جرم مستی در هنگام رانندگی و مجازات رانندگی در حالت مستی خواهیم پرداخت.

در قانون مستی در هنگام رانندگی جرم محسوب می شود و قابل مجازات می باشد. نکته مهم و قابل توجه این است که در صورتی که رانندگی در حالت مستی موجب تصادف شود مجازات فرد مرتکب را تشدید می کند و دادگاه بیش از دو سوم حد اکثر مجازات تعیین شده را برای آن حکم می دهد.

مستی به اعتبار شرب خمر قابل مجازات است و اگر فرد جرم دیگری مرتکب شود نسبت به این موضوع که خود را برای ارتکاب آن جرم مست کرده باشد یا نه قانون‌گذار مجازات و واکنش‌های متفاوتی را در مورد این موضوع پیش‌بینی کرده است . در قانون مجازات اسلامی مصرف هر نوع مسکر و مشروبات الکلی حتی اگر موجب مستی نشود جرم است.

مجازات مستی و مصرف مسکر

مطابق با ماده 246 و 265 قانون مجازات اسلامی مصرف هر نوع مسکر و مشروبات الکلی یک جرم شرعی است و مجازات دارد . مجازات این جرم در قانون هشتاد ضربه شلاق است.

 ماده 264- مصرف مسکر از قبیل خوردن ، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد ، جامد باشد یا مایع ، مست کند یا نکند ، خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند ، موجب حد است .

تبصره- خوردن فقاع (آب جو مسکر) موجب حد است هر چند مستی نیاورد .

 ماده 265- حد مصرف مسکر، هشتاد ضربه شلاق است .

حتما بخوانید: مجازات دایر کردن محل شرب خمر

رانندگی در حال مستی

تشدید در مجازات رانندگی در حالت مستی متضمن دو نوع مجازات است ، نخست مجازات شرب خمر و دیگری رانندگی . مطابق ماده 718 قانون مجازات اسلامی در صورت رانندگی در حالت مستی و وقوع تصادف ، مقصر به بیش از ۲/۳ ( دو سوم ) حداکثر مجازات قانونی یعنی به بیش از ۵ سال حبس محکوم می‌گردد . همچنین دادگاه می‌تواند مرتکب را به مدت ۱ تا ۵ سال از رانندگی محروم کند .

 ماده 718 قانون مجازات اسلامی : “در مورد مواد فوق هر گاه راننده یا متصدی وسایل موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته یا زیادتر از سرعت مقرر‌ حرکت می‌کرده است یا آن که دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی موثر در تصادف به کار انداخته یا در محل‌هایی که برای عبور پیاده رو‌ علامت مخصوص گذارده شده است ، مراعات لازم ننماید و یا از محل‌هایی که عبور از آن ممنوع گردیده است رانندگی نموده به بیش از دو سوم حداکثر‌ مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد . دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات فوق مرتکب را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی یا تصدی‌ وسایل موتوری محروم نماید .

تبصره – اعمال مجازات موضوع مواد (۷۱۴) و (۷۱۸) این قانون از شمول بند (۱) ماده (۲) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در‌موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ مجلس شورای اسلامی مستثنی می‌باشد . “

 

 شاید در ذهن شما این سوال مطرح شود که در صورت وقوع تصادف و ایراد خسارات جانی یا مالی ، بیمه مکلف به پرداخت خسارت تا سقف تعیین شده هست یا خیر . در پاسخ به این سوال باید گفت بله بیمه شخص ثالث باید خسارت را در هر شرایطی پرداخت کند زیرا شخص راننده بیمه نشده بلکه وسیله نقلیه بیمه شده است .

 طبق بند ب. ماده ۱۵ قانون بیمه وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ بیمه گر مکلف است در مورد رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان موثر در وقوع حادثه که به تایید نیروی انتظامی ، پزشکی قانونی یا دادگاه رسیده باشد ،  بدون هیچ شرط و اخذ تضمین خسارت زیان دیده را پرداخت کند و پس از آن می‌تواند به قائم مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه کند .

بنابراین با توجه به مطالب فوق الذکر مجازات های ذیل را می توان برای رانندگی در حال مستی متصور شد :

۱- مجازات شرب خمر که ۸۰ ضربه شلاق است .

۲- در صورت رانندگی در حالت مستی و وقوع تصادف ، مقصر به بیش از ۲/۳ (دو سوم ) حداکثر مجازات قانونی محکم می‌گردد یعنی به بیش از ۵ سال حبس محکوم می‌گردد . همچنین دادگاه می‌تواند مرتکب را به مدت ۱ تا ۵ سال از رانندگی محروم کند .

۳- رانندگی در حالت مستی یا با مصرف روانگردان ۴۰۰ هزار تومان جریمه از سوی پلیس راهور را در پی دارد .

۴- در صورت تصادف در حالت مستی و بروز صدمه بدنی شرکت بیمه پس از پرداخت خسارت به زیان دیده جهت دریافت وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه می‌کند .