انجام وکالت و پیگیری پرونده مربوط به جرم حمل و ترانزیت مواد مخدر در سطح بین المللی

مواد مخدر چیست ؟

مواد مخدر به هر ماده خالص یا ترکیب شده ای گفته می شود که باعث اعتیاد و وابستگی افراد به آن ماده شود. تأثیر و آسیبی که انواع موادمخدر بر سیستم عصبی و سایر سیستم های بدن می گذارد، بسیار مهلک است و مواد مخدر می تواند صدمات جبران ناپذیری بر سلامت جسمی و روانی افراد بگذارد و در صورتی که فرد معتاد به شکل مرتب و مداوم از آن ها استفاده نکند دچار درد، تنش های شدید عصبی، اختلال در دستگاه گوارش می شود.

بدیهی است باتوجه به آثار زیان باری که موادمخدر بر روی بدن انسان و بدین سبب بر روی خانواده ها و جوامع می گذارد، تقریبا در همه کشورها تولید، نگهداری و فروش ماده مخدر خلاف قانون و جرم شمرده می شود.

مواد مخدر را با عنایت به چگونگی مصرف و تأثیر آن در فرد معتاد دسته بندی می کنند. مواد مخدر در ساده ترین دسته بندی به مواد مخدر سنتی و مواد مخدر صنعتی تقسیم می گردد:

    مواد مخدرسنتی: همان گونه که از نام مواد مخدر مذکور هویدا است، بعضی از مواد مخدر مثل تریاک، گل از قدیم کشت و مصرف می شده است و در نتیجه به این نوع از مواد مخدر، مواد مخدر سنتی گفته می شود. باید توجه داشت که از ترکیب و یا تجزیه این مواد، مواد مخدر دیگری به دست می آید.

    مواد مخـدر صنعتی: مواد مخدر صنعتی به موادی گفته می شود که در قرن 20 و 21 در آزمایشگاه ها با استفاده از مواد مخدر سنتی و یا سایر ترکیب های شیمیایی تولید و عرضه شده است. معمولاً قدرت تخریب مواد مخدر صنعتی و آثار جبران ناپذیری که مواد مخدر صنعتی بر روی بدن فرد معتاد بر جا می گذارد و شدت اعتیاد به این مواد چندین برابر مواد مخدر سنتی است، به همین خاصر مجازات حمل، نگهداری، فروش مواد مخدر صنعتی به مراتب سنگین تر است.

حمل و ترانزیت مواد مخدر و مجازات آن

به دلیل قرار گرفتن کشور ایران در یکی از مسیرها و شاهراههای ترانزیت مواد مخدر , سالیانه محموله های زیادی از انواع مواد مخدر در قالب مسافری و شخصی , حمل در جوف کالا , حمل به صورت جاساز شده در وسیله نقلیه و … در داخل و خارج از مرزهای کشور کشف و توقیف میشوند که به فراخور محل کشف محموله ها و نوع آنها , با عنایت به قوانین کشورهای مختلف , مجازات متفاوتی برای حمل کنندگان آن در نظر گرفته میشود .

در این بین تکلیف مواد مکشوفه در داخل مرزهای کشور مشخص بوده و طبق قوانین موضوعه از جمله قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحیه های بعدی آن با متخلفین برخورد میگردد .

لیکن در بعضی از موارد حمل مواد مخدر گاها به دلیل حرفه ای بودن متخلفین یا ضعف دستگاههای نظارتی و انتظامی , محموله های حاوی مواد مخدر به بیرون از مرزهای سرزمینی را یافته و در صورت کشف توسط کشور ثالث موجب محکومیت حمل کنندگان به مجازات صعب و گاها طویل المدت به همراه جزای نقدی میگردد .

صرفنظر از بعضی حمل کنندگان عمدی مواد مخدر که با پذیرش ریسک اقدامات خود اقدام به ارتکاب جرم حمل  و ترانزیت مواد مخدر میکنند , در این بین بعضی از اشخاص و رانندگان ترانزیت با جهل به موضوع و عدم اطلاع از مطامع سوداگران مرگ و بدون اطلاع از کم و کیف کالاهای ترانزیتی , اقدام به بارگیری و حمل آن مینمایند , که نتیجه آن در بسیاری از موارد کشف مواد مخدر از جوف کالاهای ترانزیتی در کشورهای ثالث و محکومیت رانندگان و متصدیان حمل و نقل میباشد .

موسسه آذریاسا با مدیریت وکیل پایه یک دادگستری احد یوسفی دارای تخصص و سوابق متعدد در حوزه مواد مخدر بین المللی و پیگیری پرونده های مرتبط با این موضوع در کشورهای همسایه با رزومه موفق آماده ارائه خدمات حقوقی مربوط به حمل و ترانزیت مواد مخدر در سطح بین المللی میباشد .