باتوجه به گسترش ارتباطات اجتماعی ، اشخاص در تعاملاتی که باهم دارند ، خصوصا در مسائل مالی اعم از سرمایه گذاری , مشارکت و انعقاد عقود مختلف احتیاج به یک قرارداد حقوقی منسجم دارند و شرط اساسی برای شروع هر کسب و کار و یا انجام هرگونه معامله ای ، تنظیم یک قراردادی است که حافظ منافع فرد باشد.
متاسفانه اکثر مردم در روابط کاری و معاملاتی که دارند ، به تنظیم قرارداد اهمیتی نمی دهند و یا اکثرا قراردادهای معاملات خود را نزد افراد غیر متخصص مانند متصدیان بنگاه معاملات املاک و صنوف مشابه غیر متخصص منعقد مینمایند که به دلیل عدم آشنائی آنها با قانون نتیجه ای جز ورود خسارات متعدد به افراد نداشته و این عدم اهمیت موجب ایجاد تعداد زیادی پرونده در نظام قضایی کشور، متضرر شدن اشخاص اعم از مادی یا معنوی و اتلاف وقت می باشد.
البته صرف داشتن یک قرارداد و نوشتن چند خط و امضاء آن قرارداد کفایت نمی کند بلکه یک قرارداد حقوقی صحیح باید توسط یک مشاور و یا وکیل در امور قراردادها تنظیم شود.

موسسه آذر یاسای تبریز با مدیریت وکیل پایه یک دادگستری احد یوسفی از ابتدای شروع فعالیت خود حضور فعالی در زمینه ارائه مشاوره برای انعقاد انواع قراردادها و تنظیم متن قانونی قراردادهای مذکور داشته است . فلذا ضمن ارائه مشاوره و تنظیم قراردادهای تخصصی در زمینه های مختلف , تعدادی از نمونه های موجود جهت دریافت مراجعین عزیز در قسمت خدمات آنلاین در دسترس میباشد .